42k S.r.l. - Via Mercato Vecchio, 1- -34124 Trieste - info@42k.it
PI 01219830328